NAŠE VOLBY V KARAVANĚ MRAKŮ

26.08.2022

V NAŠEM KRÁLOVÁKU.

PRYČ ODTUD JÍT S TOU KARAVANOU MRAKŮ, KDE TICHEJ DŮM A PUŠKY REZAVÍ... 

Blíží se komunální volby. Kam se podívám, všude visí Petr Vychodil. Současný starosta a kandidát na starostu budoucího. Nu což, předvolební kampaň není každý den, má svá specifika a prezentace kandidáta na každém rohu se těch pár týdnů dá přežít. Navíc to nezakazuje myšlenku, že                            

ŠERIF A SOUDCE GANGSTEŘI, VOBA ŘÁDNĚ ZVOLENÍ. A LIDI STRACHEM NEZDRAVÍ...

Onehdá (v minulých komunálních volbách) jsem kandidoval za komunisty. Měli málo kandidátů a moje žena mě poprosila, abych pomohl. Byla u komunistů už od dob předrevolučních a na rozdíl od mnoha ODStraníků kabát nepřevlékla, stále si stála za svým. To je jedna z věcí, které na ní obdivuju. Přání mé ženy je pro mě zavazující  (nevím, jak to máte vy). Překousl jsem tedy mou životní zkušenost, názory i postoje a nechal se na místní kandidátku napsat. Pod podmínkou, že budu opravdu jen do počtu. Na zcela nevolitelném místě, bez jakéhokoli závazku, který by z toho mohl vyplynout. A protože svědomí je potvora, přesně takhle a osobně jsem to vysvětlil našemu panu starostovi v jeho kanceláři. Samozřejmě, ve volbách jsem hodil můj hlas jemu. To jsem ale netušil, s jakým člověkem mám tu čest.

V MĚSTĚ JE ŘÁD A PRO KAŽDÉHO PRÁCE.   BUĎ JEŠTĚ RÁD, KDYŽ HUBA ONĚMÍ...

před pár měsíci vznikl spor mezi mnou a městem. Mám od města pronajaté nebytové prostory a nejsem názoru, že si město své povinnosti pronajímatele plní, jak má. Ale to je vedlejší, na řešení sporů máme zákony, pravidla, vyhlášky. Budiž tedy podle nich. Právě proto jsem se stavěl na radnici a pan starosta mi vysvětloval postoj města. V rámci v podstatě úředního jednání ve věci jsem panu starostovi položil otázku. Jeho odpověď mě šokovala - " Zeptejte se svých komunistických příznivců" (!!!).                Abyste to tedy chápali správně - pokud služebně jednáte se starostou, musíte bezvýhradně adorovat politiku městské vlády jedné strany, jejíž je ODStarosta členem. V opačném případě jste panem starostou degradováni do kategorie podobčana, nacházející se někde mezi šimpanzem a želvou a tudíž si nezasluhující slušnou a věcnou odpověď. Protože blbečku, starosta tu není pro občany. Starosta je tu pro některé občany. Tahle sprostá, arogantní a drzá odpověď budiž mementem společenské a politické úrovně vrcholného představitele našeho města. To jsem ještě netušil, že to bude mít pokračování.

BUĎ RÁD ŽE NEJSI NA VOPRÁTCE ANEBO ŽE NELEŽÍŠ PÁR INCHŮ POD ZEMÍ...

Pár dnů po téhle ukázkové exhibici zasedla Rada města. Usnesla se, že dlužím městu 17 173,- Kč a to k 30.5.2022. Toto usnesení mi doporučeně dorazilo a hned ten den mě účtárna města ujistila, že to tak není a ani nebylo a dala mi na to písemnou sjetinu mých plateb městu. Chápejte to správně - pokud město pod vedením pana starosty rozhodne že jste dlužník města, je úplně buřt že to tak není. Neb, jak vidno z dalšího, účel světí prostředky.

STO CIZEJCH ZABÍJEČŮ S PISTOLEMA SKOTAČÍ A ZÁKON DŽUNGLE PANUJE...

V rámci mojí profese dělám občas rozhovory před kamerou se zajímavými lidmi. Záznam rozhovoru je pak k dispozici na sociálních sítích, internetu i v soukromých odběrech sledujících. Mluvil jsem s herci, muzikanty, sportovci apod. V červenci jsem formou Veřejného dopisu požádal o rozhovor našeho pana starostu. Protože tak profesionalita velí, je dopis slušný, korektní a bez jakýchkoli invektiv. Zároveň v něm uvádím témata rozhovoru a také termín, do kterého čekám na odpověď. Tenhle Veřejný dopis jsem vložil na můj web, na facebook a na oficiální fb stránku města Králův Dvůr. Výsledek? Už je dávno po termínu a od pana starosty žádnou odpověď nemám. Na jeho fb stránce jsem zablokovaný já i moje žena, z oficiální stránky města dopis zmizel po necelých dvou hodinách. Budiž. Svoboda projevu je zaručena Ústavou, nevím na základě čeho cenzuruje město příspěvky občanů na oficiální stránce, která má sloužit všem občanům bez rozdílu.                                                                                                                          Jedinou reakcí pana starosty byla veřejná reakce na fb stránce třetí osoby, kde sděluje, že se nebude bavit s bývalým komunistickým kandidátem a dlužníkem města. Tedy v jednom případě demagogicky a účelově překroutil skutečnost a v druhém případě vědomě a nestydatě lže. Je mu evidentně jedno, že tímhle veřejným prohlášením hrubě porušuje Zákon na ochranu osobních údajů a dopouští se pomluvy. Tuhle zákeřnou podpásovku si klidně může dovolit, protože jako ODStraník a člen Vlády jedné strany se nenachází v pásmu mezi šimpanzem a želvou. Opravdu se tam nenachází? Nechávám na vaší úvaze. Já osobně to řešit nebudu, i když bych občanskoprávní cestou mohl dosáhnout zadostiučinění. Na takovou válku s takovým protivníkem je můj čas příliš vzácný.

Na závěr - pan starosta mě veřejně dehonestoval a opakovaně dal najevo, že s lůzou mého kalibru se bavit nebude. Je přece nositelem Pravdy, vyfutrované cenzurou. Vyfutrované Králodvorským zpravodajem, tak moc podobným Rudému Právu z normalizačních let.                                                         No, já nevím. Můj rod z tátovy strany více než 500 let byl jako součást uherské nejvyšší šlechty přímým spolutvůrcem politické mapy Evropy. Řada jeho členů byla členy uherských vlád, ministry i nejvýše postavenými vojenskými hodnostáři. Řada členů mého rodu byla i spisovateli, malíři, hudebníky, zakladateli politických hnutí i velkými mecenáši kultury. Můj rod byl spolutvůrcem filozofie moderní evropské politiky a obohatil i evropskou uměleckou kulturu. V hlavních městech několika států Evropy jsou dnes k prohlídce paláce mého rodu jako ukázka architektonické elegance, po členech rodu jsou pojmenována náměstí i ulice, pomníky na jejich paměť zdobí prostranství v řadě rakouských i maďarských měst. Životopisy mých nejvýznamějších předků mám trochu načtené. Vím, jak viděli svět, jak přemýšleli, jak obětavě vnímali své postavení jako službu národu. Nejen moje genová vybavenost, ale i znalost principu myšlení těch velkých lidí mi nedovolí, abych veřejně konstatoval, že s nějakým bývalým místním zelinářem se bavit nebudu. Dostal bych se na úroveň mezi šimpanzem a želvou.

            JE JEN NA VÁS, KOHO BUDETE VOLIT  V NADCHÁZEJÍCÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH.                                                                                                                            

Pokud kdokoli z vás tohle psaní považuje za můj předvolební canc, má částečně pravdu. Nicméně není mým cílem dosáhnout na veřejnou funkci. Jak už jsem napsal, považuji veřejnou funkci za službu.  Když se tak dívám, co se řadu let děje s naším Královákem, je mi jasné že s takovou rétorikou bych byl mocnějšími převálcovaný během jednoho dne. Ale pokusit se o změnu můžu, ne?

Nu a tímto děkuji velikánu humanismu Karlu Krylovi za inspiraci legendární písní Karavana mraků...

Karel Zakar