Jednou to pochopíš

Jak často jsme v dětství místo odpovědi slyšeli obehrané 

JEDNOU TO 

POCHOPÍŠ...