se mnou v televizi REGINA

09.02.2021

Pane Karle , je to nedávno , co jsem se s Vámi poprvé potkala v Karlštejně v obřadní síni při pořizování fotografií z malé odpolední slavnosti , jakým vítání dětí je . Ani jsem netušila , jaké pracovní a životní úspěchy a neúspěchy máte za sebou . O to více jsem byla překvapena po shlédnutí tohoto a dalších pořadů s Vámi natočených , kolik podobných životních příběhů nás oba potkalo . Již první zmínka o výběru a absolvování železničního učiliště a z jakých důvodů ke studiu došlo je stejné , jen s tím rozdílem , že já na železnici pracuji již 37 let . Hudbu , zpěv , kresbu , šití dobových kostýmů , turistiku , cestování , četbu a na rozdíl od Vás i cvičení v Sokole jsem si ponechala jako neodmyslitelné doplňky mého života . Dávají mi pocit svobody , seberealizace a radosti .Patří ke mně a já k nim . Jste upřimný i v otázkách vztahů k ženám a k životu . Plně s Vámi souhlasím , když tvrdíte , že otce i matku potřebujeme stále . Ať jsme malí či dospělí . Potřebujeme podporu rodiny a naději se kam uchýlit , když se vede zle . Jsem babička dvouleté Adélky a čím dál víc si uvědomuji , že aby člověk přežil džungli pozemského života , musí mít domov a pocit , že se má kam vrátit a nezůstane na vše sám . O tom , že víte jak je člověku samému , svědčí Vaše štědrá podpora společnosti UNICEF a zato Vám velký dík . Ctíte přátelství , čest a spolehlivost . Tyto hodnoty jsou i mými hodnotami a podobně jako Vy , udělám vždy maximum pro dodržení slibu . Jsem ráda , že jsem rozhovory s Vámi slyšela a s Vámi se potkala . Jste pro mě důkazem existence ČLOVĚKA . Přeji Vám , ať potkáváte stále nové inspirace pro Vaši tvorbu , hodně energie pro plnění Vašich snů a pevné zdraví do další etapy života . Pokud plánujete nějakou výstavu Vašich fotografií , ráda ji navštívím . Hana Lacmanová