VEŘEJNÝ DOPIS STAROSTOVI

25.08.2022

VEŘEJNÝ DOPIS STAROSTOVI MĚSTA KRÁLŮV DVŮR 

 V Králově Dvoře 15.7.2022

Pane starosto Vychodile,

každým dnem se blíží komunální volby.                                                                                                                        Jak velmi dobře víte, jako fotograf a kameraman si občas zvu k veřejným rozhovorům před kamerou osobnosti, které něco dokázaly a mohou svými názory a zkušenostmi inspirovat i obohatit diváka. Tyto rozhovory jsou po natočení volně přístupné na Youtube, sociálních sítích i mém webu. Zval jsem i Vás, jako starostu města, ve kterém jsem vyrůstal. Bohužel, po Vašem souhlasu jste následně 4x posunul termín a v závěru už mi nezvedal telefon. Tímto Vás tedy zvu k veřejně přístupnému rozhovoru před kamerou. Věřím, že tuto pozvánku přijmete jako vítanou příležitost k vlastní kandidátské prezentaci před komunálními volbami. Jako téma rozhovoru volím Vašich 20 let v politice, Vaše úspěchy, Vaše vize a plány v politickém životě i Vaše představy o dalším rozvoji našeho města. Zároveň vyzvu místní občany, aby Vám dopředu písemně (např.přes fb) položili otázky, na které je zajímají Vaše odpovědi. Protože jste mě i mou ženu pro názorovou neshodu na svém soukromém fb profilu (na kterém se obracíte k občanům jako starosta) zablokoval, volím tuto cestu oslovení. Jako termín navrhuji čas 10.-25. srpna s tím, že rozhovor pustíme do světa začátkem září. Pevně věřím, že pro občany našeho města to bude při jejich rozhodování ve volbách jistě přínosné. Očekávám Vaši odpověď veřejnou cestou, tedy na fb stránce MĚSTO KRÁLŮV DVŮR nebo pod tímto statusem. Věřím že ve Vaší odpovědi bude jakékoli předjímání absentovat. Přeji hezký den a jsem s pozdravem

fotograf český Karel Zakar